Dom je dom … Europski sud zaštitio dom od hrvatskog pravosuđa

Predmet: Zaštita doma;
Europski sud zaštitio bračni par od Hrvatske.

MINDEK v. CROATIA – 6169/13 (Judgment : Revision rejected : Second Section) [2018] ECHR 718 (11 September 2018)

 

Europski sud , odbio je prihvatiti, hrvatski zahtjev za revizijom predmeta Mindek vs Croatia,i potvrdio da se dom ne smije prodavati,
na dražbi, zbog minornog duga.

Hrvatska je već  2016. godine, izgubila spor u istom predmetu.

ES presudio je da Hrvatska krši Europsku Povelju pokrenuvši dražbu nad domom Mindekovih zbog namirenja ovršnih troškova (dug je bio plaćen).

Obitelj Mindek , tužila je Hrvatsku Europskom sudu i pobijedila. Europski sud je spasio imovinu bračnog para Mindek ( Varaždin) od sigurne dražbe koji je nad bračnim parom pokrenula država zbog duga od 10.700 kn , poništivši rješenje o dražbi.

Obrazloženje presude: “Nerazmjer između sredstva i cilja. Nema dražbe na kući koja je puno vrednija od duga, kazna je nerazmjerna, to se tako ne radi, Dom je dom, svetinja!”

Hrvatska međutim nije bila zadovoljna takvom odlukom Europskog suda i tražili su reviziju.

Pokrenut je zahtjev za revizijom odluke obrazlažući zahtjev  “to Mindekovima nije dom” jer Mindekovi kuću ne koriste svakodnevno.

No Europski sud je OPET odbio Hrvatsku!

Za Europski sud je definicija doma, u pravnom kontekstu, puno humanija, emotivnija od fraze kojom se služi većina hrvatskih sudaca.

Točno, Mindekovi ne stanuju svakodnevno, no tamo su vezani bivanjem, imaju rodbinu, rođeni su tamo, dom je tamo gdje si proveo značajno vrijeme, gdje si vezan uspomenama, gdje ti stanuje duša .

Dom ( Članak 8., Europske Povelje ) ne mora biti samo jedini, to može biti i drugi dom i vikendica, obrazlaže svoju Odluku ES , i ne može se prisilno prodavati dom na dražbi za iznose kojima se dom obezvređuje!

Hrvatsko sudstvo, se u presudama malo ili nimalo služi vrednotama Europske Povelje i potom redovito gubi u sporovima pred ES. I obrazloženje u predmetu Vaskrsic protiv Slovenije svjedoči o istom problemu.   
Vaskrsića je Slovenija deložirala zbog duga za vodu od 124 EUR, pa je ES presudio da Slovenija mora Vaskrsiću platiti 95.000 EUR odštete.

Pozivam zainteresirane da pročitaju sudsko obrazloženje , kako Europskog suda, tako i Hrvatske države.
Iz navedenog se da puno toga naučiti, (lošeg) o Hrvatskoj i hrvatskom pravosuđu.

Preporučujemo, pokretati parnice pred ES, ne bismo li tako konačno iznivelirali sadašnji autokratski odnos suda do slabijih strana u sporu , u nivo građanski, ravnopravan, ljudski, europski.

Dodatni komentar Udruge Blokirani:

Hrvatsko pravosuđe, tvrdokorno, izbjegava usklađivati hrvatsku sudsku praksu sa standardima Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( ne daje veliku važnost Povelji, ljudskim pravima i temeljnim slobodama).

Kvalitetom, a i posljedično i struktura i značaj odluka Europskog suda uvelike se razlikuju od strukture i značaja sudskih odluka na kakve smo navikli u hrvatskom pravu.

Naime, obrazloženja odluka Europskog suda su izuzetno bitna.

U sebi sadrže društveni kontekst i pravne pretpostavke, sudsko shvaćanje prava unutar društvenog konteksta, te druge relevantne činjenice koje Europski sud smatra bitnima za donošenje konkretne odluke.

Kada jednom Europski sud zauzme određeno pravno shvaćanje o značenju određene pravne norme, to, za razliku od hrvatskog, će u pravilu, učiniti u obrazloženju svoje odluke.
I kasnije odluke suda temeljiti će se na takvim pravnim shvaćanjima.

Stoga je razumljivo da je najzanimljiviji dio teksta odluka Europskog suda upravo onaj koji se nalazi u obrazloženju.

Europski Sud definirao je pravni poredak Europske zajednice kao novi
( izravni) pravni poredak koji je različit od međunarodnog
prava, ali i od prava država članica.

Štoviše, prema shvaćanju ES koje je danas nesporno, pravni položaj prava Zajednice u nacionalnim pravnim poretcima država članica više ne kontroliraju ustavi država članica, već ono čini dio njihovog pravnog poretka činjenicom članstva u Europskoj Uniji.

Related Posts

Leave a reply