Dobre vijesti za Blokirane ex. obrtnike

IZNIMNO VAŽNO ZA EX. OBRTNIKE

Početkom 2017. godine u okviru paketa porezne reforme stupa na snagu iznimno važna izmjena Općeg poreznog zakona kojim se :
-uvodi jedinstveni rok zastare od šest godina.
– poreznici su na nastup zastare dužni paziti po službenoj dužnosti
– a porezni dug za koji je utvrđena zastara otpisat će se iz poreznih evidencija.

Primjer:
Zastara poreza prema Općem poreznom zakonu
Zastara je opći pravni institut koji označava nemogućnost zaštite nekog prava, odnosno primjene sankcije za neko djelo zbog proteka određenog vremena, u kojem se ovlast na zaštitu prava odnosno sankciju, nije koristila. Institut zastare regulira Zakon o obveznim odnosima, a specifičnost porezne zastare uređuje Opći porezni zakon.

Pod poreznom zastarom prema Općem poreznom zakonu smatra se vrijeme nakon čijeg proteka porezno tijelo više nema pravo utvrđivati porezne obveze, kamate, pokrenuti prekršajni postupak, naplatiti porez, kamate, troškove ovrhe i novčane kazne. Također, protekom vremena porezni obveznik nema više pravo tražiti povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Za utvrđivanje tijeka zastare prava na naplatu bitno je kada je porezna obveza utvrđena. Porezna obveza smatra se utvrđenom onog trenutka kada porezno tijelo ima pravo zahtijevati naplatu, koje pravo porezno tijelo stječe ovršnošću rješenja. Za obvezu utvrđenu rješenjem donesenim krajem godine koje je postalo ovršno u idućoj godini, zastara prava na naplatu po tom rješenju počinje teći istekom godine u kojoj je rješenje postalo ovršno. Ako žalba ne odgađa izvršenje, datum donošenja drugostupanjskog rješenja nije relevantan za utvrđivanje porezne obveze, te nije bitan za nastupanje zastare.

—————————–
Podsjetimo da je Udruga BLOKIRANI u više navrata od relevantnih tijela zahtjevala da se uz poreznu zastaru uvede obveza sluzbenih tijela da paze na rok zastare te da se uvede i zastara na ovrsni postupak, koji danas u Hrvatskoj prelazi na slijedecu generaciju.

1 comment

Postovanje , imao sam obrt po kojem su nastala dugovanja za doprinose , zatvorio sam ga 12.2012 e sad me zanima da li je to otislo u zastaru i ako je kako da to pokrenem da dobijem rjesenje da im ne dugujem vise . Hvala

Comment to Ivan Bekavac Cancel reply