Deklaracija o slobodi; rob je danas u RH žigosan iznutra

DEKLARACIJA O SLOBODI – Prijedlog devetom sazivu Hrvatskog sabora

Sukladno Članku 4 Opće deklaracije o ljudskim pravima, od 10. prosinca 1948., usvojene i proglašene Rezolucijom 217 A (III) na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda,

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/2009_11_12_143.html,

podnosim devetom sazivu Hrvatskog sabora, na početku njegovog mandata,

DEKLARACIJU O SLOBODI U REPUBLICI HRVATSKOJ

Naime, ako čovjek nije vezan vidljivim lancima, a pri tome izjavi da je rob, što zaista i može biti, ipak mu to nitko neće povjerovati. Čak možda ni on sami sebi! Takvo je zapravo stanje svijesti većine ljudi, pa i u Hrvatskoj. Ako, pak, kaže da je slobodan, tu izjavu drugi će smatrati suvišnom, jer se ona podrazumijeva, budući da je i posljednja država na svijetu, Mauritanija, službeno ukinula ropstvo 1981. godine.

Sloboda je mogućnost samostalnog i nezavisnog djelovanja kojemu svi težimo. Svaki odnos s društvom podrazumijeva i neki gubitak slobode pojedinca. Dok je taj gubitak u prirodnim granicama, on je prihvatljiv i normalan. Kad se prirodni odnosi poremete, slobodni ljudi postaju robovi; naime, traži se od njih da se ponašaju onako kako im to nije prirodno ni prihvatljivo.

Ropstvo je odnos među ljudima, grupama ljudi ili narodima, temeljen na gospodarskoj, pravnoj, moralnoj, idejnoj, političkoj, vojnoj ili vjerskoj zavisnosti i pokornosti.

Robovlasništvo je društveno uređenje u kojemu postoji krajnja ovisnost jednog čovjeka od strane drugoga, ili od strane grupe drugih ljudi, koja ovisnost je temeljena na privatnom vlasništvu i na radu robova. Robovlasništvo se pojavilo u antici, kada su vlasnici u potpunosti raspolagali robovima, tj. njihovim radom, znanjem, sposobnostima, njihovim potomcima, vremenom, životom i smrću.

Rob je pravno u vlasništvu drugih, prisiljen je raditi za njih i biti im na raspolaganju za njihove potrebe. Upravo takve robove u našoj svijesti zamišljamo okovane lancima. Ukidanjem ropstva pravna osnova za takve robove više ne postoji. No, time robovi nisu nestali. Po definiciji:

Rob je svatko onaj tko je, bez svoje volje, prisiljen raditi za drugoga.

Unatoč službenog ukidanja ropstva, u svijetu danas postoji oko 30 milijuna robova. Oni su suvremeni robovi.

Suvremeni rob se danas prepoznaje po drugim obilježjima. On je osoba bez uobičajeno vidljivih znakova ropstva, koja je mimo svog pristanka iskorištavana od strane drugih, na bilo koji poznati ili čak nepoznati način.

Kada danas govorimo o robovima, onda podrazumijevamo osobe koje na sebi nemaju vidljive znakove ropstva. Oni nemaju žigove na svom tijelu, koji su nekada značili pripadnost gospodaru, nemaju ni tragove bičevanja, ni išta slično. To su osobe koje se na prvi pogled ne razlikuju od ostalih, slobodnih, ljudi.

Zato kažemo da je rob danas žigosan iznutra. Pečat svog ropstva, koji je čak i teži od lanaca, rob nosi sa sobom i u sebi, a objektivno se iskazuje njegovim podacima; imenom, adresom, matičnim brojem ili OIB-om. Sve to njemu su nepremostive prepreke prema slobodnom, vanjskom, svijetu. Gdje god se pojavi ovi podaci ga degradiraju, jasno pokazujući njegovu ustavnu neravnopravnost, pa je cijeli svijet za njega zapravo tamnica, iz koje sam nikako i nikada ne može izaći.

Rob se danas ne pojavljuje u trgovinama poznatih marki, u državnim ustanovama, u bankama, na javnim skupovima ili tribinama, na modnim događanjima, u novinama, na televizijama; uopće ga nema u medijima. O njemu se šuti u političkim i saborskim govorima! Naći ćete ga, međutim, na beskrajnim listama ovrha, na deložacijama, gdje se protiv njega podiže do zuba naoružana policija, koju je, među ostalima, i sam plaćao. Očigledno, on je najveći neprijatelj države, koja ga je, zapravo, dovela u taj ponižavajući položaj. Naći ćete ga na kontejnerima smeća, na odlagalištima otpada. On se srami govoriti, slikati, pričati o svom statusu, kao da je za taj svoj položaj on jedini kriv i odgovoran. On se ne veseli, ne smije, ne zabavlja. On je samo predmet Zakona o stečaju potrošača i Ovršnog zakona, koji su u svojoj suštini zakoni o porobljavanju građana, te je predmet ugovora o kreditima u švicarskim francima i u ostalim ugovorima s perfidnim tekstovima napisanim sitnim slovima. Rob se ne može pojaviti u banci, zatražiti kredit i razgovarati o svojoj budućnosti. Njega naprosto u budućnosti nema. Njegov dan je završio jučer! Sutra za njega ne postoji. Ne postoji ni za njegove potomke!

Svaka blokirana, ovršena i deložirana osoba je u položaju roba. Njih je danas, samo kao građana 330 tisuća, pored 225 tisuća nezaposlenih ljudi i 36 tisuća blokiranih tvrtki.

Ljudske slobode i prava danas se opasno krše, unatoč svim poveljama Ujedinjenih naroda i Europske unije. Ta prava se krše čak i na psihijatrijskim odjelima bolnica, pa i u obiteljima, a društvo ne čini gotovo ništa da sve to spriječi i iskorijeni!

Robovlasnici su nekada svoje robove cijenili, osiguravali su im smještaj i hranu, jer su oni bili dio njihovog bogatstva i ugleda. Suvremeni robovi su danas, pak, u težem položaju. Sami se skrbe o sebi. Njihovi gospodari im čak uzimaju i domove, a za njihovu prehranu i zdravlje uopće ne mare. Oni su njima bezvrijedna roba!

Ovom deklaracijom zahtijevam od Hrvatskog sabora da hitno donese

Zakon o slobodi i zabrani ropstva,

kojim će se osloboditi sve nezakonito porobljene,

te da ubuduće spriječi da se itko,

ma i samo jedna osoba u Hrvatskoj, dovede u ropski položaj!

Ljudi se rađaju slobodni i moraju takvi ostati cijeli svoj život!

Nitko nema pravo nikome nezakonito oduzeti slobodu!

Milan Perkovac
University of Applied Sciences (TVZ)

Leave a reply