Blokirani, osuđeni od države na krajnje, relativno siromaštvo

“Može se reći da su pojedinci, obitelji i skupine u stanovništvu siromašni kada nemaju sredstava za onakvu vrstu prehrane,
sudjelovanje u aktivnostima i žive u uvjetima koj
i su uobičajeni ili barem široko potvrđeni ili
prihvaćeni u društvima kojima pripadaju. Njihova su sredstva toliko manja od onih koja ima prosječan pojedinac ili obitelj da su zapravo isključeni iz običnih životnih uzoraka, običaja i aktivnosti“ (Haralambos, Holborn, 2002, 297).

Granica relativnog siromaštva uključuje „zadovoljavanje ne samo primarnih nego i sekundarnih (kulturnih, obrazovnih, zdravstvenih,
sportskih i drugih)potreba“, a koje bi pak potrebe trebale biti zadovoljene, to ovisi o općoj razini razvoja u nekom društvu (Malenica, 2007, 147)

Click to access 7935854.pdf

Leave a reply