BLOKADA RAČUNA I BOŽIĆNICA,BOŽIĆNICA ZA UMIROVLJENIKE, DAR ZA DJECU, ZASTARA OVRHE

Vrijeme je darivanja i brojni blokirani građani Hrvatske, zasuti su reklamama, Božićnim napjevima, idejom da bi na prigodan ( materijalistički) način trebali usrećiti svoje najbliže, ako ne na drugi način,
a ono barem prikladnim darom.

Za dar im trebaju pristojna mjesečna primanja, što si Blokirani ne mogu priuštiti.

Glas Blokiranih, mi udruga koja se bori da bi se i prezaduženim ( siromašnim i iskamatarenim) građanima trebala osigurati ista razina socijalne uključenosti te pravne sigurnosti kao i svima ostalima, u ove smo dane zasuti istim upitima očajnih ljudi koji se tiču Božićnice, darova za djecu, zastare… Odgovoriti ćemo svima –

Mnogima od Naših , jos uvijek premda naša pravna i politička bitka i dalje ustrajno traje, ne možemo pomoći na drugi način osim utješnom riječi, porukom da pokusaju sebi i svojoj djeci usaditi ljubav i sigurnost koja ne zavisi o novcu i koja ne visi kao usputni dodatak koruptivnih političkih stranaka. Voljeli bismo vam reći da će biti bolje, da ćete se naviknuti živjeti u očaju i strahu i boli ali lagali bismo. Ne možete se na to naviknuti, boli kao prvi dan.
No poručujemo im da vole svoju djecu i da ne daju djeci da shvate novac kao nešto najvažnije u životu, jer nije i ne smije biti.
Kažemo im –Volite sebe i volite svoju djecu. Neće dobiti punu bozicnicu ali možete im dati punu snagu ljubavi

U međuvremenu, povezujmo se. Teško je to kad svaki mjesec moras razmisljati sto ces prvo platiti.

Da, siromašni smo. Da, blokirani su najteži zadatak u Hrvatskoj za riješiti. Mi smo svjesni toga, svjesni su blokirani građani sve svoje ogromne i teske građanske odgovornosti. No svjesni smo također da nijedna država na svijetu nema ovaj problem, pa znači da nismo samo mi „krivi“.Jer zakoni su tu da se prilagode realitetu vremena i prostora, ne obrnuto.
Ne pristajemo biti manje vrijedni od zakona.
Pravna bitka je teska i nije za siromahe.

Zapravo bi se problem trebalo rijesiti politicki, u Saboru,

Bili smo najbliži rješenju Blokiranih kad smo dogovorili rješenje sa g. Karamarkom. No, zaiskrilo je unutar njih. Izigrali su njega, pa su zaboravili i nas.

Treba vremena. 3 smo godine čekali odgovor Ustavnog suda i dobili 1/4 odgovora. Sada spremamo predmet za EU sud. I Udruga Franak je 3 godine „starija“ od nas,a i puno „bogatija“od nas. Gledamo u njih kao u uzor, kao i u mnoge sindikate. Izboriti ćemo se i mi, svi zajedno , treba vremena da se izgradi pristojna država. Volje imamo.

Slijede odgovori:

BOŽIĆNICA I OVRHA

Članak 172. Ovršnog zakona propisuje primanja koja su izuzeta od ovrhe, a to su primanja koja se isplaćuju na zaštićeni račun, ona su jasno i taksativno navedena.
Božićnica nije nabrojana u članku 172. Ovršnog zakona kao izuzeto od ovrhe, stoga se isti ne isplaćuju na zaštićeni račun, već na standardni tekući račun s kojega se skidaju sredstva i bit će ovršeni.
BOŽIĆNICA KAO NEOPOREZIVI PRIMITAK

Poslodavci u danasnje vrijeme, koji se odluče na isplatu neoporezivih nagrada radniku – tipa Božićnica- znaju da prema odredbama Ovrsnog zakona NE SMIJU isplatiti Božićnicu na zaštićeni račun
pa se postavlja uopće smislenost isplate te „nagrade“ koja ionako nece stici do radnika.

U tom je slučaju kao rješenje –ISPLATA PRIGODNE NAGRADE U GOTOVINI-preko blagajne.

Odredbama Pravilnika o porezu na dohodak NN 79/2013. lako ćete utvrditi neoporezive primitke od nesamostalnog rada, članak 13., a koje poslodavac može isplatiti u gotovini, članak 90., stoga isti ne dođu na račun pa niti ne budu ovršeni.
Iznos do 2 500 kn godisnje.
Isplatu je moguce prikazati u JOPPD formatu- „4“ isplata u gotovini ( vrijedi i za regres)

BOŽIĆNICA I BLOKIRANI UMIROVLJENICI
“Božićnica blokiranim umirovljenicima”, je primanje koje je 2015. bilo izuzeto od ovrhe i to prvi put nakon 2008. i isplata je isla na zasticene racune pravo iz državne imovine, odnosno umirovljeničkog fonda.

Obzirom kako se odluke brzo mjenjaju u Hrvatskoj ne znamo kako će biti 2016.godine i molimo umirovljenike da se raspitaju u Ministarstvu financija.


DAROVI ZA DJECU I OVRHA

Prema naputku Ministarstva financija, od 26. studenog 2012. godine, darovi djeci radnika se u širem smislu smatraju roditeljskim potporama, pa su kao takvi zaštićeni od ovrhe na novčanim sredstvima. U cilju provođenja efikasne zaštite ovog primitka od ovrhe na novčanim sredstvima, Financijska agencija i poslovne banke su zaprimile odgovarajuće upute Ministarstva financija, pa s ovim dijelom ne bi smjelo biti poteškoća.

 

ZASTARA OVRHE!
n e m a z a s t a r e !
U HRVATSKOJ MOŽE trajati CIJELI ŽIVOT! I ŽIVOT VASEG NASLJEDNIKA!
Tako nije u EU!

Pitanje zastare potraživanja utvrđenog pravomoćnom sudskom ovrsnom odlukom nije jednostavno kako se čini.

ZOO
Zakon o obveznim odnosima u članku 233. propisuje rok od deset godina za nastup zastare za sve tražbine koje su utvrđene pravomoćnom sudskom odlukom, odlukom drugoga javnog tijela nadležne vlasti, nagodbom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, odnosno javnobilježničkim aktom.

Međutim, ovu odredbu potrebno je sagledati u kontekstu članaka 241., 242. i 245. Zakona o obveznim odnosima. Navedenim člancima utvrđeno je da se zastara prekida sa svakom radnjom vjerovnika poduzetom pred sudom ili drugim nadležnim tijelom radi utvrđivanja, osiguranja ili ostvarenja tražbine (članak 241. ZOO-a). Ovakav prekid zastare neće biti uzet u obzir ako se tužba/prijedlog za ovrhu povuče, bude odbačen ili odbijen ili ako mjera osiguranja bude stavljena izvan snage (članak 242. ZOO-a).
Ukoliko je do prekida zastare došlo, dakle, ispunjeni su uvjeti iz članka 241. ZOO-a, tada zastara počinje ponovno teći i to u punom roku od novih 10 godina itd..zauvijek!
Za to vrijeme teku i kamate. Zauvijek.
Praktično duznik, skuplja sve veci broj novih ovrha,a plaća ev. samo prvu i to samo kamate.

OVRSNI ZAKON
Dok god se ovrha naplaćuje s Vaše plaće i mirovine i za to postoje zakonski uvjeti, ona će se provoditi do namirenja vjerovnika u cijelosti. Ostala potraživanja koja čekaju na naplatu mogu otpasti ev. samo ako „vjerovnik“ počini grešku (Ako do obustave dođe iz razloga za koje je odgovoran vjerovnik u smislu njegove pasivnosti da nije pokrenuo novu ovrhu u roku od 10 godina od…, tada po žalbi dužnika i istaknutom prigovoru zastare potraživanja može biti obustavljena iz razloga nastupa zastare protekom roka od 10 godina od pravomoćnosti presude.
NAPOMENA- to graniči s nemogućim
Neki od razloga za koje bi bio odgovoran vjerovnik su i sljedeći: vjerovnik je povukao prijedlog ili je bio odbačen kao neuredan, ovrhovoditelj u ovršnom postupku nije predujmio troškove ovrhe itd..

Ukratko –ako ste ovrsenik za vas ne postoje ljudska prava koja su u ravni s ovrhovoditeljevim.
Jednostavno ste u Hrvatskoj manje vrijedni jer ste prezaduženi i siromašni.
Jedino rješenje jest Zakon o osobnom bankrotu koji je ravan jednoj velikoj ovrhi. Doslovce ostanete bez svega, sto ako nemate novac da si platite krov nad glavom otvara prostor za generaciju armije golih, bosih, gladnih i jadnih beskucnika.

Političkom voljom jer se problem može riješiti u HR Saboru.
Ali ni nova Vlada RH do danas nema ozbiljnijih namjera promjene.

To je tako sve dok masa Blokiranih ne prihvati istinu i ne odluči se na promjenu.

ZASTARA PO POREZNOM DUGU

“Porez, obaveza kojoj podliježemo svi, ali ponekad i država nije promptna u naplati svojih potraživanja, te porezna davanja mogu otići u zastaru. Premda se zastara i zastarni rokovi definiraju u Zakonu o obveznim odnosima, zastara poreznih davanja definirana je Općim poreznim zakonom.

Prijava porezne obaveze

Navedeni zakon poreznu zastaru definira kao vrijeme nakon čijeg proteka porezno tijelo više nema pravo utvrđivati porezne obveze, kamate, pokrenuti prekršajni postupak, naplatiti porez, kamate, troškove ovrhe i novčane kazne. Također, protekom vremena porezni obveznik nema više pravo tražiti povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Zastara prava iz porezno-dužničkog odnosa zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći. Zastara uglavnom počinje nakon isteka godine u kojoj je nastala porezna obveza.

Zastara ne može nastupiti ako porezno tijelo nije znalo niti je moglo znati za postojanje obaveze poreznog obveznika koji je bio dužan prijaviti nastanak porezne obveze. U opisanom slučaju, porezna obveza počinje teći od trenutka kada je porezno tijelo saznalo za obvezu poreznog obveznika. Zastara prava na utvrđivanje porezne obveze počinje teći istekom godine u kojoj je porezno tijelo saznalo za tu obvezu, odnosno u kojoj je trebalo utvrditi porez.

Tijek zastare može se i prekinuti, tako zakon kaže: “Tijek zastare prava na utvrđivanje, odnosno prava na naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe prekida se svakom službenom radnjom poreznog tijela usmjerenom na utvrđivanje ili naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe, koja je dostavljena na znanje poreznom obvezniku. Tijek zastare prava na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe prekida se svakom radnjom poreznog obveznika dostavljenom na znanje poreznom tijelu radi ostvarenja prava na povrat poreza naplaćenog bez pravne osnove ili više plaćenog poreza, kamata i troškova ovrhe.”

Relativna i apsolutna

No za razliku od relativnog roka zastare od tri godine koji je moguće prekidati, apsolutni rok zastare se ne prekida. Apsolutni rok zastare prava poreznog tijela na utvrđivanje porezne obveze i kamata, naplatu poreza, kamata i troškova ovrhe te prava poreznog obveznika na povrat poreza, kamata i troškova ovrhe nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Isti je rok apsolutne zastare prava poreznog tijela na pokretanje prekršajnog postupka nastupa. Stoga šest godina nakon što je zastara počela teći porezna vam više ne može naplatiti dugovanje, niti može pokrenuti prekršajni postupak. Ako dužnik plati potraživanje koje mu je u zastari, povrat tih sredstava neće dobiti.

Isto tako ako porezna pokrene ovršni postupak za dugovanje za koje mislite da je u zastari, prigovor o zastari morate podnijeti u roku od osam dana, i morate ga podnijeti sami, nitko vas neće upozoriti da je dugovanje u zastari. Iako je vaš dug poreznoj otišao u zastaru, on će u Poreznoj i dalje ostati zabilježen, stoga četiri godine nakon što je istekla apsolutna zastara, imate pravo od čelnika nadležnog poreznog tijela zatražiti otpis poreznog duga.

http://www.narodni-list.hr/posts/14235003

 

Related Posts

1 comment

šta nije Božićnica 2500 kn i može kroz blagajnu, dok je nagrada 5000 kn godišnje i može isključivo na tekući??

Leave a reply