Apsurdistanske ( blokirani, iskamatareni,zarobljeni)

Upit iz email pošte blokiranx@gmail.com

PITANJE:
molim vas ako mi mozete odgovoriti kome da pisem za otpis kamata za hrt, t-com, racun je od hrt-e 840 od t-coma 1500 i tu su narasle kamate te sada racun iznosi 21,0230 kuna ja se pitam dali imam mogucnost zalbe na kamatu a glavnicu da platim jer od 1.4.2015 ide penzija na racun tako da bi pokusala platiti glavnicu ako imam mogucnosti zalbe na kamatu odnosno neku vrstu brisanja tih kamata kome da pišem
Ivana Mofardin

ODGOVOR:
Poštovana, Vaš problem jest problem Vlade RH koja dozvoljava kamatarenje i nezastarijevanje duga ( Ovršni zakon 2010.-2015. i pripadajući im zakoni i pravilnici )
s ciljem da dužnik ostane čim duže u blokadi, po mogućnosti zauvijek, dobija stalno nove ovrhe, otplaćuje dio kamata pa mu se zaračunava nova kamata na kamatu i dodatno glavnica i kao takav predstavlja vječiti izvor prihoda odvjetničkim i javnobilježničkim uredima te FINI i ostalim financijskim agencijama.

Krajem studenog 2014. u Hrvatskoj je bilo 322 500 ljudi kojima su svi računi blokirani,a njihov ukupan iznos duga je postao veći od ukupnog iznosa duga cijele hrvatske ekonomije!

Udruga Blokirani ukazuje na problem i bori se za izmjenu lošeg zakona koji je blokirao Hrvatsku

Leave a reply