Načelo djelovanja

CILJ

Strategija deblokade Hrvatske: predstavlja važnu organiziranu, ciljanu, strateški oblikovanu pravno – politički – aktivističku borbu hrvatskih građana za uređenu pravnu državu u kojoj bi domaće zakonodavstvo trebalo, što prije, uskladiti s EU zakonodavstvom na načelu – poštuj i štiti jednake među jednakima.

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su ugrađene u temelje ugovora Europske unije.

Hrvatska demokracija mora uložiti znatan napor da bi se građanima Hrvatske jamčila jednaka prava pred sudom, a kakva već imaju građani EU; to se može ostvariti prvenstveno kroz cjelovitu reformu pravosuđa, porezne politike RH te izbornog sustava RH.

Programska načela:

Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku (sudjeluj i Ti!) nastaje iz neformalnog pokreta prezaduženih pojedinaca i/ili obitelji Hrvatske.

Inicijatorica pokreta je Miriam Kervatin, PR manager

330 000 blokiranih članova /članica,
koji/koje djeluju radi ostvarenja vrijednosnih načela, programskih ciljeva, utvrđenih i usuglašenih aktivnosti strateškog plana deblokade Hrvatske.


Područje djelovanja:

Demokratska, politička kultura ( ljudska prava )

– javni prostor RH i EU;

– pojedinačno, izgradnjom odnosa podrške i povjerenja do svakog pojedinca i/ ili obitelji koji su  prezaduženi, i blokirani.


Aktivnosti
se provode po pravilima javnog zagovaranja, lobiranja u okviru općih načela suvremene demokratske, socijalne kulture, a kroz sustavne aktivnosti Udruge Blokirani ( reg. od 02/ 2014)

Strategija deblokade 330 000 blokiranih hrvatskih obitelji usvojena je u siječnju, 2014.
Strategija Deblokade izravan je odgovor na činjenicu da je privatni dug Hrvatske veći od duga kompletne privrede Hrvatske.
Povijesna tablica rasta broja Blokiranih / prezaduženih 

Po zaduženosti privatnog sektora, Hrvatska je gora od Grčke i to je glavni razlog zašto se nisu dubinski preokrenuli gospodarstvo i potrošnja.
http://www.blokirani.hr/defektni-ucinci-ovrsnog-pravosuda-na-prezaduzene-nemoguce-ne-obvezuje/

Pozivajući se na podatke Eurostata ( 2013.) privatni dug iznosi oko 140 posto BDP-a, što je negdje oko 420 milijardi kuna.

Privatni dug je u Hrvatskoj veći problem od javnog.

Prezentacija problema Blokiranih : klikni na Prezentacija Blokirana Hrvatska ( 2015 )

Defektno ovrsno pravosuđe u Hrvatskoj;
Klikni na ovrsni stampedo

Materijal iz 2015.
Dosje prisilne blokade u Hrvatskoj

Prvi Sabor Blokiranih:

Udruga FRANAK na Saboru Blokiranih
počnimo mijenjati ono što možemo

besramno visoki troskovi

ustavna tuzba protiv Vlade zbog “velikog oprosta”

Piše se novi Ovrsni zakon; klikni na Izjava; Sprema se novi Ovrsni -postojeći je brutalan
Deblokirati cemo Hrvatsku, vratiti dugove, deblokirati djecu i živjeti pristojno

Antun Rupa: Moratorij na ovrhe pakao ovrha

S obzirom na teret duga, očito je da privatni sektor ne može trošiti i investirati. Modelom spojenih posuda, za oporavak ekonomije još veću prepreku predstavlja dug države.

Prezentacija i izjava prezentacija blokirani – HSLS
Vrijeme je za novi Ovrsni ovrsni ne funkcionira

Zbog velikog javnog duga, Hrvatska ima i veliku premiju rizika, a to se odražava na sve sektore i cijena financiranja je veća.
Ocjene uzroka i posljedica : uzročno posljedične veze blokada Hrvatske

Tome treba dodati i visoko porezno opterećenje koje je potrebno da bi se refinancirao javni dug. Također, učestale izmjena zakona i/ili poreza negativno utječe na opće povjerenje .

sudac Mislav Kolakusic ovrhe su velik biznis

Vlade u periodu od 2007. do 2017. nisu ništa značajnog učinile na sređivanju državnih i/ ili privatnih financija, čime bi olakšale i život privatnom sektoru, osobito malim i srednjim poduzetnicima, obrtnicima, OPG-ovcima, prezaduženim pojedincima i/ ili obiteljima kojih je u Hrvatskoj preko 330 000.

Prezentacija problema Blokirani za Poglavarstvo Grad Zagreb
Blokirani, prezentacija problema za Zagreb

Sarajko Baksa, glavni tajnik stranke :
stavljanje van snage OZ

Mario Strinavic, glavni tajnik udruge :Blokirani dobili potporu Bandića

Kolinda Grabar Kitarović, predsjednica RH :”Prvi akt koji ću potpisati …zahtjev za ocjenom ustavnosti ovrsnog

Udruga Blokirani :uvjet za podrsku Josipovicu i Grabar Kitarovic

Na znanje – poveznice iz rada Udruge  (ovo su samo neki od brojnih materijala Udruge, aktivnosti po inicijativi – Uredimo problem prezaduzenih hrvatskih građana na civiliziran način)

Ustavnom sudu RH:
Predmet U-I-2018/2014

Zahtjev za ocjenom ustavnosti ( 2/2014 )

USUD-u: “Hitno staviti van snage OZ…”

USUD ne prihvaća odgovornost za izmjene

izdvojeno misljenje, sudac Abramović

Javni bilježnici nisu sud. Obustaviti ovrhe po javnim bilježnicima

HITNO-USTAVNI- EU- JAVNI BILJEŽNICI

Saboru i Vladi –
pravo na posteno suđenje ( prezaduženim )

Vladi RH
Zaustavite ovrhe, moratorij

porezna presija

Predsjednica RH i Blokirani

Okrugli stol – Živjeti u Hrvatskoj i biti blokiran– Predsjednica Izvjesce s okruglog stola


Predsjednica objava

EU parlamentarcima
hitno – ovrsni – hrvatska – eu

Peticija
EU peticija (natuknica)

 


Strategija deblokade Hrvatske
predstavlja važnu organiziranu, ciljanu, strateški oblikovanu pravno – politički – aktivističku borbu hrvatskih građana za uređenu pravnu državu koja bi zakonodavstvo trebala, što prije, uskladiti s EU zakonodavstvom na načelu – poštuj i štiti jednake među jednakima.

Ljudsko dostojanstvo, sloboda, demokracija, jednakost, vladavina prava i poštovanje ljudskih prava vrijednosti su ugrađene u temelje ugovora Europske unije.

Hrvatska demokracija mora uložiti znatan napor da bi se građanima Hrvatske jamčila jednaka prava pred sudom, a kakva već imaju građani EU; to se može ostvariti prvenstveno kroz cjelovitu reformu pravosuđa, porezne politike RH te izbornog sustava RH.

U Povelji EU-a o temeljnim pravima jasno su definirana prava građana EU-a.

 

Pojašnjenja:

Suđenje na temelju Ustava je obveza svakog suda i svakog sudca, a u dnevnoj sudskoj ovršnoj praksi se gotovo nitko ne obazire na Ustav, što je neobjašnjivo i neprihvatljivo u svakom smislu, a zbog očitog i nekontroliranog rasta duga po neustavnim ovršnim rješenjima isto ne dovodi do rješenja duga

Nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu ( ovršen, blokiran), niti ga se u sudskom predmetu može prinuditi da svjedoči protiv sebe.

Nikome se ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog ili odvjetničkog ureda a bez Ustavom propisanog sudskog postupka; niti će privatna imovina moći biti oduzeta bez postupka utemeljenog u Ustavu.

Navođenje određenih prava u Ustavu ne može se tumačiti kao negiranje ili umanjivanje drugih prava drugih lica.

Prezaduženost, troškovi, blokada, rok zastare , kamate ekstremno uništavaju dohodak blokiranih, kako u obiteljskom životu , tako i u poslovnom okruženju, i blokiraju Hrvatsku ekonomiju .

Posebno je zabrinjavajuće što zaposlenost postaje sve manje siguran put za izlazak iz siromaštva, a blokada računa je prečica za ekstremno siromaštvo.

Privatni dug je glavni problem Hrvatske. Nije javni dug. Nije deficit.
Socijalna prava, ljudsko su pravo i investicija u ljudski kapital a ne potrošnja.

2. Reprogram i otpis dugova
Dugove koji su nastali kao posljedica blokade duže od 6 mjeseci reprogramirati.
Kamatu otpisati, a glavnicu reprogramirati.

Hipotekarne dugove reprogramirati u skladu sa primanjima blokiranog dužnika odn. u skladu sa aktualnim cijenama na tržištu nekretnina.

Pojašnjenje:
Dugovi po hipotekarnim kreditima i dalje vode isključivo prema novim ovrhama, deložacijama ,ekstremnom siromaštvu. Blokirano je i tržište nekretnina.

Javna administracija ne smije isključivo pomagati samo jednoj strani, vjerovnicima,a osuditi na bankrot više od 320 000 Blokiranih:

Sve tri strane, vjerovnici , javna administracija i dužnici su jednakopravno odgovorni za stanje prezaduženosti u Hrvatskoj i jednakopravno se imaju postaviti do rješenja problema privatnog duga u Hrvatskoj .

Ne može se više dozvoliti da se dužniku neselektivno blokiraju svi računi i sva imovina na period od 10 godina, za vrijeme koj kamate i troškovi rastu apsolutnom brzinom čime se sve veći broj ljudi dovelo u situaciju nemogućnosti da glavnicu duga vrate.
Kamata i rok zastare moraju biti pravedni. Ljudima se treba pružiti prilika da dug vrate i nastave živjeti.

Uravnotežiti poreznu politiku u Hrvatskoj
Smanjiti poreznu represiju

Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, ali samo u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.

Pojašnjenje:
Ne može se više tolerirati blokada i ovrha malog samozaposlenog poduzetnika, obrtnika, OPG-ovca, ribara, postolara, sladoledara, malog trgovca zato jer nije platio mirovinski, zdravstveni doprinos ili jedan od 600 nameta i članarina!

Ne može se tolerirati da inspekcija zatvori malog poduzetnika zato jer je u blagajni nađeno pola kune manjka ili viška.

Ne može se tolerirati da se dug malom poduzetniku ili obrtniku multiplicira čak i kad on ne privređuje ili ne zarađuje dovoljno za osnovne potrebe.

Porezni i inspekcijski susatv se treba temeljiti na načelu pravednosti i poštivanja ljudskih prava.
Ne može se tolerirati iživljavanje nad poduzetnicima, malim ili velikima.

Poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivreda je osnovni stup razvoja države, a lošim je zakonima uništen.

Mi želimo da se na mudar i dostojanstveni način organizira i realizira smisao svrhovitog, poduzetničkog života u Hrvatskoj uz posebnu važnost i smisao u zaštiti i promoviranju Ustavnog reda i pravednosti.
blokirani_flyer_front

3. Ustav mora biti , osnovna zaštitna kategorija, zaštita slabijih i nemoćnih od moćnika.

Ustavnim odredbama, zakonu najvišeg pravnog reda, u bilo kojem upravnom ili sudskom procesu ne može suprotstavljati zakonima, pravilnicima ili bilo kojem drugom obliku pravnih propisa nižeg pravnog reda.
Za neustavno djelovanje po bilo kojoj osnovi, ne može postojati nikakvo racionalno opravdanje, ali zato trebaju postojati i provoditi se sankcije, osobito ako Ustav krši javna administracija .

Pojašnjenje:
Građane treba zaštititi i oštećene obeštetiti.

blokirani kostur

U svim zakonskim gonjenjima, osumnjičeni dužnik kao i vjerovnik moraju imati pravo na javno i ekspeditivno suđenje pred nepristranim sudom
Dužnik ima pravo biti obaviješten o prirodi i razlogu optužnice da je dužan, treba se pred sucem suočiti se sa svjedocima i dokazima protiv sebe; imati na raspolaganju obvezujući proces u svrhu predstavljanja svjedoka i dokaza u svoju korist, te da ga u obrani pomaže odvjetnik. Jednako pravo pripada i vjerovniku.

Svi procesi u kojima navedeni pravni model nije osiguran, imaju odmah biti stavljen van snage.

Svi ovršni postupci i blokade u kojima je vjerovnik obavljao djelatnost bez poštivanja zakona ( krediti sa bandere, ilegalne zadruge i kreditni uredi bez dozvole za rad ) imaju odmah biti stavljeni van snage.

5. Odblokirati pravo, svakog čovjeka, na rad.

Svaki zaposleni ( aktivni ili umirovljenik ) mora imati pravo na rad (zaradu) kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan život tzv. temeljni dohodak.
blok foto izjava

Pojašnjenje:
Hrvatska je apatična, siromašna, neuredna i zapuštena. Treba je oplemeniti, ljudima treba dozvoliti da rade. Osloboditi tržište rada. Deblokirati potencijale.
Temeljni dohodak je iznos koji bi svaki građanin, zaposleni, umirovljenik, nezaposleni, honorarno zaposlen dobivao za osiguranje svojih temeljnih potreba.

Taj bi se dohodak trebao zaštiti kao Ustavna kategorija i ne bi mogao biti predmetom ovrhe.

blok foto pula 6

6. Zabraniti deložacije iz jedine nekretnine.

Pojašnjenje:
Nepovredivost doma. Država mora jamčiti zamjenski smještaj.
Zabraniti tajni upad u dom bez suglasnosti i prisustva vlasnika .

Obzirom na dosadašnju praksu neće se ograničavati pravo građana da brane pravo vlasništtva svim zakonskim sredstvima s ciljem zaštite nepovredivosti vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata te imovine od neosnovanih pretraga i zapljena.
Zabraniti pljenidbu i dražbu pokretnina bez sudskog postupka i pravomoćne sudske presude, temeljene u Ustavu.
Ne može se prodati nečija nekretnina za manje od pune, realne vrijednosti, osim uz suglasnost vlasnika. Ni pod kojim uvjetima.
Ne može se zaplijeniti nečiji stan, jedini krov nad glavom za besmislen iznos duga za slivne vode npr.

blok

Građanima se mora zajamčiti nepovredivost vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata te imovine od neosnovanih mučenja, pretraga i zapljena, te se nalog za pretragu, može dozvoliti samo uz prisustvo vlasnika, samo uz nalog ovjeren od nadležnog suda, temeljem Ustava, uz prisegnutu izjavu i specifičan opis mjesta koje treba pretražiti, kao i osoba ili predmeta koje treba zadržati ili zaplijeniti.

7. Antidiskriminacijski zakon.

23.04.2015., Zagreb - Udruga Blokirani odrzala je prosvjed na Trgu svetog Marka. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL
23.04.2015., Zagreb – Udruga Blokirani odrzala je prosvjed na Trgu svetog Marka. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL

 

Pravo da svi državljani Hrvatske, pred zakonom, budu izjednačeni, ravnopravni, građanin pojedinac i politička ili financijska elita. Običan građanin kao i odgovorna osoba javne ili privatne firme, službe,ustanove.

Pojašnjenje:
Ne može se više dozvoliti da se poduzećima brišu milijuni duga, a građanima pojedincama oduzima sva imovina za 1 kn duga.

Sabor ne smije donijeti nikakav zakon koji potiče diskriminaciju, a uskraćuje ravnopravnost i slobodu.

8. Odblokirati rast i razvoj Hrvatske.

Rast i razvoj Hrvatske blokiran je, i to već 20 godina.
Kriza je kao posljedicu donijela pad BDP-a i svih sastavnica potrošnje, a dugovi su rasli što je dovelo je i do blokade ekonomskoga sustava u cijelosti. Primjerice, kad država želi povećati prihode, ona povećava poreze.
Međutim, negativan efekt multiplikacije, odnosa prihoda i troškova, obara progresivno potrošnju, pa su u konačnici državni prihodi niži od prethodnih. Nastavno, dolazi do produbljivanja krize. Isto se događa i s državnim proračunom, koji unatoč prohibitivnim mjerama štednje ulazi u sve veće deficite.
Pojašnjenje:
I konačno, zbog visokih unutarnjih dugova, koji su godinama kreditno poticani, došlo je do snažna razduživanja i bježanja od kredita, što je rezultiralo nekorištenjem novca i viškom novca u bankama, koji danas doseže 12 milijardi kuna i pridonosi gubitcima financijskog sustava u cjelini.
Program fiskalne konsolidacije tijekom krize povećao je deficit državnog proračuna s oko 4 % na 6 % BDP-a, a istodobno je javni dug povećan sa 60 % na 90 % BDP-a.
Dugovi su također ekspandirali na svim razinama sustava.
Umjesto konsolidacije, došlo je do ekspanzije javnoga i privatnog duga.

Fleksibilizacija tržišta radne snage rezultirala je isključivo eksplozijom nezaposlenosti, koja je od oko 12 % porasla na 20 % i stabilizira se trenutačno na razini od 24%, kad se nezaposlenima priključe oni koji više niti ne traže posao, oni koji su emigrirali i oni koji su se preselili u zonu sivoga tržišta rada. Restrukturiranje oslonjeno na program forsirane privatizacije dovelo je do otpuštanja radne snage i značilo je masovno zatvaranje tvrtki, uništavanje obrta, poljoprivrede, ribarstva , cijelog srednjeg sloja posebice iz proizvodnih djelatnosti.