A banana?

Promjena ponašanja:

1914. Otok Tenerife. Njemački znanstvenik Koehler izučava trenutak promjene ponašanja

Eksperiment
Kavez.
Mladi majmun.
U kavezu stap.
Banana

Znanstvenik u kavez stavi bananu. Ali postavi ju jako visoko, izvan dosega majmuna.
Majmun pokušava, pokušava ali ne uspjeva.
Majmun se obeshrabri, moli eksperimentatora za pomoć ali on odbije, majmun pokušava, moli za pomoć, bez uspjeha pa sjedne u kut kaveza, plače i očajava, pogledava prema banani i misli, plače i očajava, pogledava prema banani i misli , plače i očajava pogledava prema banani i misli ….
odjednom pogleda u štap, prestane plakati.

Uzme štap, skine bananu i pojede

Rješenje

Leave a reply