20 000 VLASNIKA BLOKIRANIH TVRTKI UPADA U BROJ OD 325 000 I TAKO ZA MJESEC, DVA IMAMO 350 000 BLOKIRANIH OSOBA

PRAVNE OSOBE I PROBLEM BLOKADA U HRVATSKOJ
U BLOKADI DUŽE OD 120 DANA, SLIJEDI STEČAJ
images

Riječ je o malim tvrtkama, o samozaposlenim ljudima.

Većina je unaprijed osuđena na propast; ne izdrže malo tržište i teret nameta i poreza kojim ih izvršna vast tereti čak i kad ne zarađuju dovoljno za život.

Nerazumljivo je zašto politika ustraje u metodi prebacivanja odgovornosti punjenja proračuna tako da, teret svoje odgovornosti upravljanja javnim financijama, isključivo prebacuje na odgovornost najslabijih u lancu.

Krajem prošle godine u blokadi su bile 21.043 pravne osobe, s ukupnom vrijednošću neizvršenih osnova za plaćanje u iznosu od 18,1 milijardu kuna, a među njima prevladavaju pravne osobe blokirane 120 i više dana, s udjelom u ukupnom broju od 81 posto, a u ukupnom dugu od 90 posto, pokazuju podaci iz analize Financijske agencije (Fina).

Analiza pravnih osoba blokiranih 120 i više dana, prema broju zaposlenih, pokazuje najveću koncentraciju iznosa blokade kod pravnih osoba bez zaposlenih.
Više od tri četvrtine ili 77,9 posto insolventnih pravnih osoba na koje se odnosi 74,5 posto iznosa neizvršenih osnova nije krajem prosinca 2015. godine imalo zaposlenih, ističu iz Fine.
Nešto manje od 20 posto insolventnih pravnih osoba s većim udjelom zaposlenih (48,1 posto) opterećeno je s 19,7 posto iznosa neizvršenih osnova, a radi se o onima koje zapošljavaju jednoga ili dva radnika.
Na pravne osobe s tri i više zaposlenih odnosilo se samo 5,8 posto ukupnoga iznosa prijavljenih neizvršenih osnova ili iznos od 942,6 milijuna kuna. Te pravne osobe, njih 587, činile su krajem prosinca svega 3,4 posto ukupnoga broja insolventnih pravnih osoba, no u njima je bilo zaposleno 4.104 radnika, što je više od polovine (51,9 posto) ukupno zaposlenih u pravnim osobama blokiranim 120 i više dana, navode iz Fine.

Promatrano po gradovima/općinama, po iznosu duga neprekidna trajanja 120 i više dana, najviše je blokiranih pravnih osoba u Gradu Zagrebu, njihov je udio u ukupnome dugu 47,9 posto. Prema istom kriteriju izdvaja se Split (10,2 posto), a slijede Rijeka (3,3 posto), Zadar (1,9 posto), Solin (1,3 posto), Velika Gorica, Samobor i Pula (1,1 posto) te Makarska (1 posto), navode iz Fine.

U analizi pravnih osoba blokiranih 120 i više dana iz Fine podsjećaju da je 1. rujna 2015. godine na snagu stupio novi Stečajni zakon, koji predviđa i automatsko pokretanje stečaja nakon blokade računa duže od 120 dana.

Related Posts

Leave a reply