mario strinavic

Udrugu Blokirani ne zanimaju njihovi predizborni prazni folovi, njihove želje da se domognu glasova na praznu spiku, zanima nas jedino…

1 2