Sporazum između Blokirani(h) i agencija! Povijesni uspjeh

                   S P O R A Z U M

foto:Stranjic Strukić, PIXELL

Udruga Blokirani i Udruga agencija za naplatu dugova “Huan” sklopili su na dan 12.03.2019., sporazum kojim usuglašavaju stavove o načinu naplate dugovanja i poštivanju etičkih normi u tom procesu.

1./ 5 TEKST SPORAZUMA

 

UDRUGA BLOKIRANI-DEBLOKIRAJMO HRVATSKU
Emova 16, 52100 Pula
OIB: 56518784700
i
HRVATSKA UDRUGA AGENCIJA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA-HUAN
Gradišćanska 32, 10 000 Zagreb
OIB: 84158652103,
u daljnjem tekstu Udruge
Dana 12.ožujka 2019. godine

potpisuju
SPORAZUM

kojim usuglašavaju stavove po pitanju otplate dugovanja i upravljanja potraživanjima, načelima odgovornog poslovanja, poštivanja etičkih normi te komunikaciji temeljenoj na dijalogu i međusobnom uvažavanju.

Ovim Sporazumom usuglašeni su sljedeći stavovi:

1. Udruge su suglasne da ne podržavaju Prijedlog novog Ovršnog zakona u proceduri jer bi se njime građane, osobito one socijalno ugrožene, dovelo u još nepovoljniji položaj, a gospodarstvenicima uzrokovalo dodatne poteškoće.

2. Udruge se obvezuju primjenjivati pozitivne komunikacijske modele što uključuje otvoreni dijalog te međusobno uvažavanje i poštivanje svih uključenih dionika. Svi članovi bit će jasno obavješteni o važnosti primjene pozitivnih praksi komuniciranja te će se poticati njihov dijalog kao osnovno
sredstvo rješavanja budućih zajedničkih pitanja i izazova.

3. Udruge se zalažu za pristup naplati potraživanja koji, uz aktivnu legitimaciju uključenih strana, omogućuje svim zainteresiranim dionicima modalitet otplate uz reprogram duga. Isti može uključivati otpis zateznih kamata, troškova, a u iznimnim situacijama i glavnice ovisno o
okolnostima konkretnih slučajeva čije rješavanje će biti definirano individualnim pristupom svakom pojedinom slučaju i mogućnostima članova.

4. Udruge su suglasne da se u svim realnim situacijama prakticira izvansudski proces naplate, bez pokretanja ovršnog postupka sve dok se ne ugrožava zakonska osnova potraživanja s aspekta zastare ili sve dok traje dijalog dionika usmjeren na pozitivno rješavanje dugovanja.

5. Udruge su suglasne da se zainteresiranima po namirenju potraživanja i na zahtjev, ispostavi pisana potvrda o namirenju.

6. Udruge će održavati periodične sastanke na temu međusobne suradnje na kojima će razmjenjivati stavove i mišljenja članova vezano uz naplatu potraživanja u RH.

Potpisom ovog Sporazuma sve strane potvrđuju suglasnost sa svim gore navedenim načelima te će se truditi dosljedno ih primjenjivati u svakodnevnoj praksi.

ZA
Blokirani______________ HUAN_________________
Predsjednica                                Predsjednik
Miriam Kervatin                         Matija Arapović

Sporazum_Blokirani_HUAN_FINALNI_07032019


 

2/5 KAKO KORISTITI SPORAZUM

 

Pozivamo sve članove Udruge Blokirani, kao i sve Blokirane građane koji su u kontaktu s predstavnicima agencija za naplatu potraživanja da se pozivaju na potpisani Sporazum i koriste ga na svoju dobrobit!

Služite se Sporazumom!

Koristite ga aktivno i na svoju dobrobit što podrazumijeva
( aktivna legitimacija svih uključenih, pravo na poštivanje privatnog i obiteljskog života, uzajamni dijalog na osnovi dobre, građanske pristojnosti, osobito u javnom ophođenju, deblokada računa s obzirom na to da se kroz uzajamni dogovor neće pokretati novi ovršni postupci, individualni pristup s mogućnosti otpisa svih zateznih kamata, troškova, reprogram uz mogući otpis i dijela glavnice duga, a po otplati možete zatražiti potvrdu o namirenju svih potraživanja).

Udruga Blokirani je potpisivanju Sporazuma pristupila zbog toga da se pomogne svim građanima RH, osobito socijalno najugroženijim te da doprinese novoj, boljoj, građanskoj Hrvatskoj.

Pozivamo da se svi građani RH, koji žive svoj život u promijenjenim okolnostima nemogućnosti plaćanja, a u komunikaciji s agencijama doživljavaju ev. neugodnosti, da iste prijavljuju Udrugama Blokirani i/ili HUAN uz datum, sat, model uznemiravanja; osobne podatke, grad…

Udruge se obvezuju razmjenjivati stavove i mišljenja naših članova te razvijati komunikaciju temeljenoj na dijalogu i međusobnom uvažavanju građana RH po osnovi poštivanja Ustava RH i EKLJP (Europske Konvencija o ljudskim pravima, osobito čl. 8 “Svatko ima pravo na poštivanje svoga privatnog i obiteljskog života, doma i dopisivanja...”)

KONTAKT:
Udrugu Blokirani možete kontaktirati na sljedeće načine ( nemamo ured ni službene telefone jer se ne financiramo iz Proračuna, nego lobiranjem uređujemo društvene norme za budući boljitak svih nas) :

web kontakt UDRUGA BLOKIRANI:
blokiranx@gmail.com
http://www.blokirani.hr/kontakt/
društvene mreže,
kontakt UDRUGA BLOKIRANI:
https://www.facebook.com/groups/blokirani/

https://www.facebook.com/udrugaBlokirani/

Udrugu HUAN možete kontaktirati na sljedeći način:
https://huan.hr/

 

3/ 5 IZ MEDIJA


“Nezadovoljstvo angažmanom države u rješavanju ovršne krize uspjelo je, uz brojna zla, donijeti i prvo dobro: za zajednički stol dovelo je predstavnike blokiranih i agencije za naplatu potraživanja koji su počeli sami regulirati ono što država nije!

 


4/5 UDRUGE PROTIV PRIJEDLOGA NOVOG OVRŠNOG ZAKONA


Ovo je uistinu bitan pomak u humanizaciji naplate dugovanja, no najvažnija poruka koju su uputili Vladi i ministru pravosuđa je to da se obje uključene strane, i vjerovnici i dužnici, protive nacrtu novog Ovršnog zakona koji bi, prema prethodnim najavama, u petak trebao biti upućen na Vladu. Protiv ovakvog Ovršnog zakona su i Hrvatska javnobilježnička komora, s kojom su Blokirani također otvorili pregovore, Hrvatska odvjetnička komora, ali i predstavnici ostalih vjerovnika.

 


5/5 SPORAZUM SA SVIM DIONICIMA OVRŠNO-DUŽNIČKE KRIZE

 


Predsjednica Blokiranih Miriam Kervatin istaknula je da su odlučili sami krenuti u dogovore sa svim dionicima dužničko-ovršne krize, nakon što razgovori s predstavnicima države o poboljšanju ovršnog postupka nisu urodili plodom. – Uvijek se završi na štetu građana. Proaktivno smo krenuli u pregovore s faktorima u zemlji koji sudjeluju u kreiranju ili održavanju dužničke krize, kako bi se ostvarila mogućnost otpisa svega što je neopravdano, pa i nezakonito i tako blokiranim građanima omogućio izlazak iz dužničke krize.

I dalje ćemo pregovarati s HUAN-om i eventualne incidente svesti na minimum – ističe Kervatin te, nakon otvaranja razgovora s javnim bilježnicima, najavljuje da će kontaktirati Hrvatsku udrugu banaka i Hrvatsku odvjetničku komoru.” (1)

(1)Večernji List

 

Related Posts

Leave a reply