RIJEKA, BESPLATNA PRAVNA POMOĆ UDRUGE BLOKIRANI

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ UDRUGE BLOKIRANI
(RIJEKA)

KONTAKT:
IGOR GOVORČIN, dipl iur

DEŽURSTVO:
Utorak, radnim danom od 10 do 12 h, i četvrtkom od 10 do 12 h.

KONTAKT:
Stranke se mogu, u navedeno radno vrijeme. mogu najaviti telefonom na: 0915223078
E-mail: govorcin.igor@hotmail.com

Molimo da imate sljedeće podatke:

1. Relevantnu dokumentaciju, kako bi Vam dali adekvatan pravni savjet

2. Učlanjivanje u Udrugu Blokirani je na dobrovoljnoj bazi (čl. 35 kn/godišnje)

3. Podatke – br. Ovrhe, osobnu iskaznicu, OIB, adresu, kontakt telefon, e mail

Related Posts

Leave a reply