EU: Hrvatski javni bilježnici – (odvjetnici) nisu sud pa se ni rješenja o ovrsi ne mogu izvršiti

 • EUSud zaključuje da iako su javni bilježnici u Hrvatskoj ovlašteni sastavljati autentične isprave koje također mogu biti osnova za izdavanje europskog ovršnog naslova ako se odnose na nespornu tražbinu –za rješenja o ovrsi koja ti javni bilježnici izdaju može se po toj osnovi izdati potvrda samo ako se utvrdi da je dužnik izričito prihvatio u njima navedenu tražbinu.

1/5 PRAVO NA POŠTENO SUĐENJE

 • Ove su presude EU suda velika potvrda ispravnosti stavova čelnih ljudi Udruge Blokirani! Takvih će presuda biti sve više, ovo je tek početak, i stoga revolucionaran jer EU počinje shvaćati nakaradnost hrvatske pravosudne farse, prisilnih izvrsnih naplata ( executive act) u maniri vojnog suda.Mi smo glas svih Blokiranih i onih koji to lako mogu postati sutra, Udruga Blokirani, predsjednica Miriam Kervatin, još davne 2014. godine, u pravnoj predstavci  Ustavnom sudu, RH ustvrdili da je, u Hrvatskoj, preko 90% ovršnih rješenja neustavno!Ustavni sud je mogao problem riješiti. Čak morao obratiti se EU sud pravde i tražiti misšljenje vezano uz suspektne odredbe ovrsnih propisa u Hrvatskoj. Ali nije! USUD je čekao odgovorom 3 godine, te krajem 2016. odbio naš zahtjev za Ocjenom ustavnosti Ovrsnih zakona!Stoga, navedene EU presude daju vjetar u leđa aktivnostima Udruge Blokirani, koja se uz pravnu borbu za zaštitu prava osiromašenih i prezaduženih, bori za uređenu demokratsku državu koja štiti temeljna ljudska prava po mjeri čovjeka, a ne po mjeri političkih stranaka.
  Otvara nam mogućnost da se obratimo EU sudu ali nas žalosti činjenica da će tisuće hrvatskih građana ostati zauvijek oštećeno.

 

 • 2/5 HRVATSKI GRAĐANI SU SLABO UPOZNATI S TEMELJNIM LJUDSKIM PRAVIMA
  Zabrinuti smo stanjem demokracije u Hrvatskoj iz više razloga:- građani ne poznaju svoja temeljna ljudska prava, ne vide veći problem u činjenici da nemaju pravo na pošteno suđenje i da pred sudovima RH nisu u poziciji ravnopravnosti stranaka;
  – Ustavni sud RH više cijeni partitokraciju, političke stranke koje su ih u USUD postavile, nego EU Konvencije zaštite ljudskih prava.Ne bi nas trebala onda čuditi činjenica da su povrede prava na pošteno suđenje ne samo najčešći uzrok pokretanja postupaka pred Europskim sudom, nego i da su te povrede, u odnosu na Republiku Hrvatsku s oko 90% udjela u ukupnom broju presuda koje su utvrdile povrede, uvjerljivo na prvome mjestu.Pravo na pošteno suđenje ne jamči samo pravo na to da postupak bude pošten i javan kada se vodi pred tijelima koja imaju svojstvo nezavisnog i nepristranog tribunala, nego i to da se o svim pravima koja prema tumačenju Suda imaju svojstvo “građanskih prava i obveza” može odlučivati pred tijelom koje udovoljava takvim zahtjevima. Od slučaja Golder smatra se da bi bilo u neskladu s duhom Konvencije kada bi se državama dopuštalo, da manipulirajući nadležnošću, procesna prava iz čl. 6. zaobilaze stavljajući pojedine predmete u nadležnost tijela na koja se ne bi primjenjivali svi standardi poštenog i javnog suđenja.
  Svrha zaštite koju pruža čl. 6. st. 1. Konvencije jest u osiguranju poštenog postupanja, a ne u provjeri ispravnosti ishoda postupka – odluke u konkretnom slučaju.

   

 • 3/5 NOVČANA ODŠTETA BLOKIRANIMAMislim da hrvatska javnost zapravo i nije shvatila koliko je, mišljenje EU suda, presudno po život u Hrvatskoj.
  Otvara prostor za brojne novčane odštete na temelju materijalne štete pa i dodatnu materijalnu nadoknadu za pretrpljenu duševnu bol.Ovo je veliko priznanje za nas iz Udruge koji od 2014. tvrdimo to isto! Ako nista drugo,a onda su nam temeljna ljudska prava jasna, poštujemo pravo ljudi na život.Presude iz Europe jasno  poručuju da hrvatski javni bilježnicine mogu biti šerifi van granica Hrvatske; da ne mogu, a temeljem svoje hrvatske prakse neometano i u fundamentalnoj maniri  suvremenih pljačkaša, vršiti po svijetu, bez da prethodno iskažu poštovanje do činjenice da duznik mozda i nije kriv za iznos po kojem ga terete, za poštovanje do temeljnih ljudskih prava kako su to navikli raditi do osiromašenih Hrvata.
  Jer i hrvatski gradjani su građani EU i imaju pravo na ista prava kao i građani EU!

  “Ove su presude ukazale da  koncept “ovrsnih pravila na hrvatski način”predstavlja suspektni miks privatnih i javnih instrumenata naplate, bez da se osumnjičenom dužniku dala mogućnost da ga se pita na sudu.” – izjavila je to Miriam Kervatin, predsjednica i osnivačića udruge Blokirani, koja je i prva započela napornu borbu, da unutar Hrvatske EU unije dokaže da siromaštvo nije zločin, da i osiromašeni i prezaduženim građanima Hrvatske  država mora osigurati zaštitu temeljnih ljudskih prava, krenuvši barem od prava na pošteno i javno suđenje!

 • 4/5 NI FINA, PROMETNA I POMORSKA POLICIJA … NISU SUD
 • Uz nesumnjivost protupravnog uredovanja javnih bilježnika i odvjetnika i ovršna postupanja FINE, prometne i pomorske policije… u ovrsnim postupcima na teritoriju RH – također nisu sukladna EU pravnim normama zaštite temeljnih ljudskih prava ( EU Konvencija o ljudskim pravima; EU Protokol..) i kao takva trebaju biti obustavljena!
  Jasno su se očitovali suci EU suda Pravde ( ECJ) iz LuksemburgaSud zaključuje da iako su javni bilježnici u Hrvatskoj ovlašteni sastavljati autentične isprave koje također mogu biti osnova za izdavanje europskog ovršnog naslova ako se odnose na nespornu tražbinu –za rješenja o ovrsi koja ti javni bilježnici izdaju može se po toj osnovi izdati potvrda samo ako se utvrdi da je dužnik izričito prihvatio u njima navedenu tražbinu.Javni bilježnici u Hrvatskoj,kada postupaju u ovršnim postupcima na temelju „vjerodostojne isprave”,ne mogu se smatrati „sudom”
  Za rješenja o ovrsi koja oni donose stoga se u načelu ne mogu izdati potvrde o europskom ovršnom naslovu te se ne mogu
  priznati i izvršiti kao sudske odluke u drugim državama članicama osim ako dužnik tražbinu nije izričito prihvatio.U ovom je predmetu, međutim, javni bilježnik rješenje o ovrsi donio na temelju računa koji je jednostrano sastavio vjerovnik, pri čemu dužnik tražbinu nije izričito prihvatio.5/5 SUSPEKTNI MIX PRIVATNIH I JAVNIH INTERESAC-551/15Kada je riječ o pitanju u predmetu C-551/15, Sud navodi da, iako su Pula Parkingu ovlasti povjerene aktom tijela javne vlasti ( pitanja ovrha Pula Parkinga u vlasnistvu Grada Pule zastupa Odvjetnički ured Marko Kuzmanović iz Pule) ne čini se da ni utvrđivanje nepodmirenog dugovanja za parkiranje, koje je ugovorne prirode, ni postupak radi njegove naplate, kojemu je cilj zaštita privatnih interesa te je uređen nacionalnim općim pravnim propisima koji se primjenjuju na odnose među privatnim subjektima, zahtijevaju izvršavanje javnih ovlasti.
  Isto tako, ne čini se da to dugovanje sadržava sankcije
  čije bi određivanje ulazilo u izvršavanje javnih ovlasti, već se,
  naprotiv,čini da ono predstavlja samo protučinidbu za pruženu uslugu.
  Ovršni postupak koji je Pula Parking pokrenuo protiv S. K.
  Tederahna stoga ima privatnopravni značaj, pa je obuhvaćen
  područjem primjene Uredbe o priznavanju i izvršenju sudskih odluka u građanskim i trgovačkim stvarima.

  C-484/15

  Činjenice vezane uz predmet C-484/15 Ibrica Zulfikarpašić
  hrvatski je odvjetnik koji je javnom bilježniku podnio
  prijedlog za određivanje ovrhe protiv jednog od svojih klijenata, Slavena Gajera, jer potonji nije podmirio dugovanje za pružene mu pravne usluge.
  Na temelju tog prijedloga javni bilježnik donio je rješenje o ovrsi koje je postalo pravomoćno nakon što klijent nije podnio prigovor.
  Zulfikarpašić od javnog je bilježnika potom zatražio da mu za to rješenje o ovrsi izda potvrdu o europskom ovršnom naslovu na temelju Uredbe o europskom nalogu za izvršenje.

  Prema toj uredbi, naime, za odluke „sudova”koje se odnose na nesporne tražbine može se izdati potvrda o
  europskom ovršnom naslovu te se one moraju priznati i izvršiti u svim državama članicama.
  Međutim, javni bilježnik odbio je izdati potvrdu za rješenje
  s obrazloženjem da se predmetna tražbina ne može smatrati nespornom u smislu te uredbe. U skladu s hrvatskim pravom,on je predmet proslijedio Općinskom sudu u Novom Zagrebu –Stalnoj službi u Samoboru (Hrvatska).
  Potonji je Sudu postavio pitanje uključuje li pojam
  „sud”, koji se upotrebljava u Uredbi, i javne bilježnike u Hrvatskoj?

  5/0 ODGOVOR EU SUD-a

  NAPOMENA ( op.a.):
  Prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da, u okviru postupka koji se pred njima vodi, upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta Unije.
  Suci nizeg reda to mogu napraviti, suci višeg reda su obvezni tako postupiti. Postavljam pitanje zašto , od sedam milijuna ovrsnih postupaka koliko se u Hrvatskoj vode,  sud nije tako postupio. El dorado ovrhama, za pojedince, bi tako bio presusio? Korupcija? Nemar? Inertnost? Nezainteresiranost? Sebičnost? Oportunizam? Zadrtost? Slučajnost?
  Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

  www.curia.europa.eu
  Odgovori Suda:Kada je riječ o kvalificiranju javnih bilježnika u Hrvatskoj kao „sudova” u smislu spomenutih uredbi, Sud u danas
  ( 09.03.2017.) objavljenim presudama navodi da poštovanje načela uzajamnog povjerenja među državama članicama u području suradnje u građanskim i trgovačkim stvarima zahtijeva da sudske
  odluke nacionalnih tijela države članice čije se izvršenje traži u drugoj državi članici moraju biti donesene u sudskom postupku.

  Dakle, kada postupaju u okviru ovlasti koje su im povjerene nacionalnim pravom u ovršnim postupcima na temelju „vjerodostojne isprave”, javni bilježnici u Hrvatskoj ne mogu se smatrati „sudom” u smislu dviju spomenutih uredbi.

 • Mi, u ime 330 000 blokiranih hrvatskih obitelji, ali i svih nas ostalih kojima se u buduće može dogoditi “dozivotni izvrsni nalog prisilne naplate po hrvatskom pravosudnom modelu legalizacije kamatara”, očekujemo i želimo da EU sud čim prije reagira na naš predmetni zahtjev , shvati što se zapravo u Hrvatskoj događa te da oštećeni dobiju pravo na nadoknadu  štete.Očekujemo da ćemo putem EU ( a možda i putem nekih novih ustavnih sudaca , nekog novog Ustavnog suda ) srušiti sve one odredbe hrvatskog OZ koje nisu usklađene s temeljnim pravnim načelima, želimo da se to što brže dogodi, za što smo mi Udruga Blokirani, ponosni, jer smo otvorili pravne pretpostavke za spas prezaduzenih i osiromašenih hrvatskih građana od pogrešnih namjera korumpirane hrvatske elite.BLOKIRANI- DEBLOKIRAJMO HRVATSKU
  Udruga BlokiraniPoveznice:
  1. eu sud
  2. http://www.glasistre.hr/vijesti/pula_istra/putem-europskog-suda-srusiti-ovrsni-sustav-u-hrvatskoj-546904
  3.sudac Kolakusic
 • 4. fb BLOKIRANI

Related Posts

Leave a reply