BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Povelja zaštite ljudskih prava ( EU) predviđa Vaše pravo na pravnu zaštitu i pomoć, u slučajevima kada nemate sredstava za plaćanje takve pomoći (članak 47. Povelje).

U tom smislu, možemo Vas uputiti na institut besplatne pravne pomoću u Hrvatskoj. Tu postoji nekoliko mogućnosti.

Možete se obratiti Ministarstvu pravosuđa Hrvatske sa zahtjevom za odobravanje besplatne pravne pomoći.

Svi detalji, ovisno o okolnostima Vašeg predmeta dostupni su na:
https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc-6184/6184

Related Posts

Leave a reply